Majdan Ruszowski

Dziedzina medyczna

  • Rehabilitacja medyczna
  • Fizjoterapia
  • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Choroby płuc